• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Vedyxatippen Deponi & Återvinning

Vedyxatippen ligger strategiskt precis öster om Uppsala. Anläggningen tar emot jord och schaktmassor, asfalt, tegel, betong, ej förorenat rivningsvirke, ris och löv och stubb. 

Vi säljer också bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager och makadam, jord och jordprodukter samt andra återvunna produkter såsom krossad betong och krossad sorterade asfalt. 

 

Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med allas våra naturresurser.

Deponi 

Rena jord- och schaktmassor. Allt inkommande material till deponi skall uppfylla kriterierna för inert avfall enligt 22 § och 23 § NFS 2004:10 och innan material avlämnas skall kategorisering ske vilket sker genom att fylla i Dalby Maskins blankett.

 

På grund av mycket begränsade möjligheter att ta emot material till deponi krävs att avfallslämnaren kontaktar anläggningen innan. Vedyxatippen tar endast emot mindre mängder schaktmassor till deponi. Ring eller e-posta för besked.

Återvinning 

Mottagning sker av jord, betong, tegel, asfalt, stubb, ris och löv samt rent rivningsvirke. Försäljning sker av fyllnadsmassor, anläggningsjord, återvunnen asfalt, betong, berg och grus.

Just nu, på Vedyxa har vi också krossad betong samt krossad asfalt.

 

Besöksadress och kontaktuppgifter 

Dalby Maskin AB 

Vedyxatippen

755 97 Uppsala

Telefon: 018-32 62 91

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider:

Helgfria vardagar mellan 07:00-16:00. 

Vedyxatippen håller stängt för utlastning under rast 
mellan 9:00-9:30 och 12:00-12:30.

 

 

News

 • Nya priser

  Den 7/1 2020 kommer bergkrossprodukter att prishöjas med 3 kr/ton.

  Detta på grund av att riksdagen beslutade om ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Denna ändring trädde i kraft 2019-08-01. Dalby Maskin AB tar ut denna ändring from 2020-01-07.
  Detta gäller endast bergkrossmaterial, inte ÅV-produkter.

   
 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.