• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Prislistor

55:ans Bergtäkt, deponi och återvinning
Vedyxatippen 

 

Från den 1 Januari har vi en ny prislista

 


 

 Klicka här för PDF version

Kod

Mottagningsavgifter / ton

  Vedyxatippen   55:an
1

Torra deponimassor: jord, lera sten, morän, fria fr andra avfallsslag 

 

halter <KM och klara gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10

79:-   49:-
69

Torra deponimassor, endast sten, jord, lera, fria fr andra avfallsslag

 halter >KM<MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10 172:-   142:-
81

Torra deponimassor, endast sten, jord, lera, fria fr andra avfallsslag

 halter >MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10halter >MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10 X   Offereras
2

Torra deponimassor med mindre inbl av betong, asfalt ,ris, trädelar, asfalt

 halter <KM och klara gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10 273:-   248:-
692

Deponimassor med mindre inbl fr andra avfallsslag, trä, ris, betong etc

 halter >KM<MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10  X   Offereras
812

Deponimassor, med mindre inbl fr andra avfallsslag, betong, asfalt osv

 halter >MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10 X    Offereras
67

Blöta deponimassor: massor m högt halt lera/silt eller ostabila

 halter <KM och klara gränsvärden för inert avfall, 22§ och 23§, NFS 2004:10 X   97:-
 6967 

Blöta deponimassor: massor m högt halt lera/silt eller ostabila

 halter >KM<MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10

X

 

  Offereras
8167

Blöta deponimassor: massor m högt halt lera/silt eller ostabila

 halter >MKM, klarar gränsvärden för inert avfall, NFS 2004:10 X   Offereras
3

Ris, löv, växtdelar

Ris, grenar, löv, buskar, gräs och vegetation

(Ej stubb)  300:-   300:-
20

Rivningvirke/träavfall

Träavfall ej tryckimpregnerat, behandlat eller målat med färg innehållande giftig ämnen

400:-   400:-
4

Stubbar

 Enbart stubbar, får inte innehålla jord, sten eller lera 700:-   700:-
5

Tegel, betong, mindre än 50 cm.

(Ej blåbetong)

Fri från föroreningar, ej cement som inte är kontrollerad avseende krom (VI)

195:-

  195:-
6

Betong, större än 50

(Ej blåbetong)

Fri från föroreningar, ej cement som inte är kontrollerad avseende krom (VI) 215:-   215:-
7 Betong, lerblandad   500:-   500:-
8

Asfalt och grus

(Ej tjärasfalt/gjutasfalt/tjärindrängt mak)

halter <70 ppm 16-PAH 95:-   85:-
9

Rent berg

 Ej sulfidberg <1000 totalsvavel halt eller innehållande höga halter tungmetaller 12:-   12:-
723

Skut, större än 70 cm

 Ej sulfidberg <1000 totalsvavel halt eller innehållande höga halter tungmetaller 45:-   45:-
10 Material för sortering   (blandningar av olika material) 500:-   500:-

Villkor för mottagning:

För annat avfall och andra föroreningshalter, sulfidlera etc offereras priser efter förfrågan. Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av avfall och mottagning av felaktigt intippade lass, alternativt kan en extra hanteringskostnad tas ut. Material klassat som farligt avfall mottages ej. Impregnerat virke mottages ej. Tjärasfalt med PAH samt gjutasfalt mottages ej.

 

Om kontrollprovtagningar med analys behöver utförs på inkommande material debiteras detta avlämnaren. Avlämning av kontaminerade massor som ej hanteras på Vedyxatippen eller 55:ans Täkt- och Återvinningsanläggning debiteras den faktiska kostnaden för vidare transport och deponering på lämplig avfallsanläggning + tillägsavgift.

 

OBS: Innan mottagning kan ske skall avfallskategoriseringsblankett fyllas i och skickas eller lämnas till anläggningen. Där skall massornas föroreningsnivåer redovisas samt en schaktplan där avgränsningen av föroreningar framgår. Provning av avfallet för grundläggande karakterisering och överensstämmelseprovning skall utföras av ackrediterade laboratorier. För avfall som inte genereras regelbundet ska utlakningsegenskaper bedömas och undersökas med skaktest EN 12457-3 eller perkolationstest SIS-CEN/TS 14405:2004.). Benämningar KM och MKM är enligt Rapport 5976, generella riktvärden förorenad mark, Naturvårdsverket.

 

 

Material till försäljning / ton Vedyxatippen   55:an
Bergkrossprodukter i mån av tillgång
504 Krossat Berg 0/150  ÅV-berg i mån av tillgång 79 :-   59:-
505 Krossat Berg 0/63 ÅV-berg i mån av tillgång 89:-   69:-
46 Krossat berg 0/150   98:-    69:-
65 Krossat berg 0/902)   106:-   75:-
39 Krossat berg 0/632)   110:-   79:-
47 Krossat berg 0/321)   119:-   87:-
48 Krossat berg 0/162)   121:-   89:-
120 Skelett makadam 90/150   X      106:-
602 Makadam 32/64   X      121:-
28 Makadam

16/32

65/90

  138:-   106:-
601 Makadam 32/90   X      106:-
45 Makadam 11/162)   156:-   125:-
710 Makadam 8/161)   159:-   129:-
49 Makadam 8/112)   165:-   135:-
60 Makadam 4/82)   158:-  

129:-

63 Makadam 2/5   176:-  

145:-

732 Stenmjöl 0/2   141:-    111:-
181 Stenmjöl 0/4   141:-   111:-
37 Stenmjöl 0/82)   120:-   88:-
Återvinningsprodukter i mån av tillgång
21 Fyllnadsmassor     20:-   20:-
94 Råjord     75:-   75:-
31 Anläggningsjord     210:-   210:-
23 Krossad sorterad asfalt och grus
i olika sorteringar
    54:-   54:-
712 Krossad asfalt 0/90    50:-   50:-
41 Krossad rivningsbetong 0/90    41:-   41:-

 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer 

1) Certifierad tillverkningskontroll 2+, CE

2) Certifierad tillverkningskontroll 4, CE

 

Personbilsläpkärror upp till 750 kg,
pris gäller per kärrlast, inkl moms.

Släpkärror med kåpa lastas ej

 

300:-

300:-

 

Mottagning sker i mån av plats och resurser. Ring eller e-posta för besked. Detta gäller i sin helhet för lera och blöta massor.

För mottagning av större mängder schaktmassor så kräver vi numera att avlämnaren också avhämtar alla bergkrossprodukter gällande det aktuella projektet från våra anläggningar tillbaka till byggprojektet. Detta pga tillfälligt begränsat tipputrymme.

För mottagningskriterier och regler gällande inkommande avfall se information under fliken mottagning, deponi och blanketter.

EG-intyg

CE deklaration

Prestandadeklarationer

Historiska prestandadeklarationer kan erhållas genom att kontakta Dalby Maskin AB på epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

News

 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.

   

   
 • Vi levererar

  Dalby Maskin AB levererar material till trädgård och byggarbetsplats

  Läs mer ...