• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Blanketter för deponi och mottagning

Avfallskategoriseringsblankett.

Avfallskategoriseringsblankett med förklarande text.

Instruktion och regler för införsel av inert avfall till Dalby Maskins anläggningar.

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2004:10.

Information angående massor till deponi och grundläggande karakterisering

Allt avfall/material som skall tas emot måste uppfylla kriterierna för inert avfall. Om det råder osäkerhet om ifall avfallet är inert eller ej behöver detta provas innan för att säkerställa detta. Kriterierna för inert avfalls återfinns i Naturvårdsverkets Föreskrift 2004:10. Grundläggande kategorisering skall göras på sådant avfall som skall deponeras. Karakteriseringen skall huvudsakligen ge svar på vad för typ av verksamhet som bedrivits där avfallet uppkommer, ursprunget till avfallet och innehåll.

Alla massor som kommer från ”påverkade” områden såsom industrimark, gruvindustri, sågverk, väg- eller järnvägsområden osv antas vara förorenade och behöver därför provas för att veta om de kan deponeras på deponi för inert avfall. Detta behöver göras innan massorna körs till mottagningsanläggningen och utförs av avfallslämnaren.

Information gällande mottagning av material för sortering och behandling

Mottagning sker av asfalt som innehåller cancerogena PAHer upp till 10 mg/kg TS och summa övriga PAHer upp till 40 mg/kg TS dvs asfalt  som ej innehåller stenkolstjära. Äldre asfalt kan innehålla stenkolstjära och klassas som farligt avfall. Användningen av stenkolstjära avtog successivt under början på 1970-talet för att upphöra helt 1973. Då stenkolstjära mer eller mindre använts i över 50 år så innehåller många äldre vägbeläggningar ett eller flera lager med inslag av stenskolstjära och kan förekomma både i slit- och bärlager.

Mottagning sker också av rent ej impregnerat trä som ej är målat eller behandlat med farliga ämnen. Ytterligare sker mottagning av ris och löv såsom park och trädgårdsavfall, betong och tegel.

Vid frågor:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 018-46 09 00 alt 018-32 62 91

News

 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.

   

   
 • Vi levererar

  Dalby Maskin AB levererar material till trädgård och byggarbetsplats

  Läs mer ...