• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/14.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Välkommen till Dalby Maskin

Dalby Maskin tillverkar och säljer bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager, makadam, etc samt betongkross, asfaltkross och matjord. Vedyxatippen och 55:an tar också emot schaktmassor, asfalt, betong, tegel och rent trämaterial till deponi och återvinning.

 

Anläggningarna har ett brett utbud av material om du ska anlägga väg eller håller på med andra anläggningsarbeten eller exempelvis behöver jord och fyllnadsmassor till större och mindre tomtarbeten. Vi säljer en rad olika bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager, makadam samt även andra produkter såsom anläggningsjord, återvunnen krossad betong i olika fraktioner, fogsand 0-4 betong och krossad sorterad asfalt. 

 

Vi kan också leverera våra produkter med lastbilar eller i storsäck på plats. 

 

Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med allas våra naturresurser. Våra återvunna produkter är krossad betong och asfalt i olika fraktioner samt tillverkad anläggningsjord.

 

Dalby Maskin har bedrivit verksamhet inom branschen sedan 1989 och besitter därigenom stor erfarenhet. 

Välkomna att kontakta oss för vidare information.

55:ans bergtäkt och återvinningsanläggning

Telefon: 018-46 09 00

Vedyxatippen

Telefon: 018-32 62 91

Beställning av material och transporter

Telefon: 018-32 62 91

News

 • Nya prislistor

  Nya prislistor 2019.04.01. se prislistor.

   
 • Lars Håkan i platsjournalen

  Läs mer om Lars Håkan, klicka på bilden!