• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Välkommen till Dalby Maskin

Din lokala grusleverantör

 

 

 Nu har vi åter igen Krossat entreprenadberg 0/63 i lager på 55an 

 

 

 Nu kör vi kampanj på sorteringarna 4-8 och 2-5 på 55ans anläggning.

 Erbjudandet gäller så länge vi tycker beroende på åtgång och tillgång.

 Ni är välkomna att kontakta oss för mer info.

 

 

 

 

Dalby Maskin tillverkar och säljer bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager, makadam, etc samt betongkross, asfaltkross och matjord. Vedyxatippen och 55:an tar också emot schaktmassor, asfalt, betong, tegel och rent trämaterial till deponi och återvinning.

 

Anläggningarna har ett brett utbud av material om du ska anlägga väg eller håller på med andra anläggningsarbeten eller exempelvis behöver jord och fyllnadsmassor till större och mindre tomtarbeten. Vi säljer en rad olika bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager, makadam samt även andra produkter såsom anläggningsjord, återvunnen krossad betong i olika fraktioner, fogsand 0-4 betong och krossad sorterad asfalt. 

 

Vi kan också leverera våra produkter med lastbilar eller i storsäck på plats. 

 

Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med allas våra naturresurser. Våra återvunna produkter är krossad betong och asfalt i olika fraktioner samt tillverkad anläggningsjord.

 

Dalby Maskin har bedrivit verksamhet inom branschen sedan 1989 och besitter därigenom stor erfarenhet. 

Välkomna att kontakta oss för vidare information.

55:ans bergtäkt och återvinningsanläggning

Telefon: 018-46 09 00

Vedyxatippen

Telefon: 018-32 62 91

Beställning av material och transporter

Telefon: 018-32 62 91

News

 • Nya priser

  Den 7/1 2020 kommer bergkrossprodukter att prishöjas med 3 kr/ton.

  Detta på grund av att riksdagen beslutade om ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Denna ändring trädde i kraft 2019-08-01. Dalby Maskin AB tar ut denna ändring from 2020-01-07.
  Detta gäller endast bergkrossmaterial, inte ÅV-produkter.

   
 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.