• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Förutom krossade produkter (se prislista)

Anläggningsjord

Dalby Maskin AB tillverkar jord genom användandet av inkommande lämpliga jordmassor, sand och eget producerat stenmjöl som blandas med fibermull samt med egen kompost från ris och löv.

 

Jordmassorna och sanden består av återvunnet provtaget material som siktas i trumsikt. Det kan förekomma främmande material såsom små betongbitar, tegel eller dylikt i jorden.

Den lämpar sig främst till gräsmattor och andra anläggningsytor. Kan lämpligen gödslas.

 

Jorden är ej ogräsfri.

 

Jorden är prissatt efter dessa förutsättningar.

 

News

 • Nya priser

  Den 7/1 2020 kommer bergkrossprodukter att prishöjas med 3 kr/ton.

  Detta på grund av att riksdagen beslutade om ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Denna ändring trädde i kraft 2019-08-01. Dalby Maskin AB tar ut denna ändring from 2020-01-07.
  Detta gäller endast bergkrossmaterial, inte ÅV-produkter.

   
 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.